+ 36 77 525 222,  +36 77 525 225 info@stravia.hu

A STRAVIA Kft. mind magán, mind állami- és vállalkozói megrendelők építőipari partnereként az útépítés egyik speciális szakterületén: a bitumenemulzió gyártás és felületi bevonat készítés területén tevékenykedik.

Kiemelkedő fontosságú számunkra a vevő elégedettsége, ezért folyamatosan fejlesztjük a termékeink, szolgáltatásaink minőségét, megbízhatóságát.

Mottónk: Középpontban a vevő áll.

Ennek megfelelően a kitűzött általános céljaink:

 

vevőink elégedettsége – minden szinten a szervezet tevékenységének középpontjában

kölcsönös előnyöket biztosító hosszú távú partneri kapcsolat vevőkkel és beszállítókkal egyaránt

tehetséges és motivált munkatársak alkalmazása, folyamatos képzés biztosítása

munkatársaink összehangolt, megfelelően szabályozott tevékenysége

tevékenységünk folyamatos figyelemmel kísérése, mérése

nem megfelelőségek megelőzése, elkerülése

tevékenységünk folyamatos fejlesztése

 

A céljaink elérésével biztosítjuk a SIKER-t, amely munkatársaink és egyben társaságunk közös sikere is.

A célkitűzéseink elérése érdekében a vezetés az alábbi kötelezettségeket vállalja:

 

Tevékenységünk pontos szabályozó dokumentáción alapul, amelyet írásban rögzítünk.

Biztosítjuk, hogy a megkötött szerződésinket teljesítsük a jogszabályi és egyéb követelményekben előírtak betartásával, és a megfelelő infrastruktúra alkalmazásával

követelményeket ismertetjük alvállalkozóinkkal, beszállítóinkkal, és kiválasztásuknál, értékelésüknél ezen szempontokat is érvényesítjük

A vezetés garantálja, hogy a kialakított minőségpolitikai elveket betartja, betartatja, folyamatosságát biztosítja

Minden munkatárs számára előírjuk, hogy a tevékenységét a kialakított minőségpolitikánk alapelvei szerint szervezze és végezze.

A munkák megfelelő minőségben való elvégzéshez szükséges humán-, tárgyi- és infrastrukturális erőforrásokat biztosítjuk, az emberi erőforrás folyamatos fejlesztéséről rendszeres képzések keretében gondoskodunk.

Kockázatalapú megközelítést alkalmazunk tevékenységeink értékelésére

Azonosítjuk a Szervezet környezetét és az érdekelt feleket, akiket a Szervezet tevékenységei minőségirányítási szempontból érint, és szabályoztuk a velük való kommunikációt

Értékeljük, hogy milyen kockázatot jelent, ha a Szervezet nem teljesíti az érdekelt felek minőségügyi elvárásait, vagy az adott érdekelt fél nem teljesíti a Szervezet elvárásait

minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelően fenntartjuk, és eredményességét folyamatosan fejlesztjük

 

A STRAVIA KFT. vezetősége személyesen elkötelezi magát a fentiek hatékony végrehajtása és folyamatos fejlesztése mellett; és a felső vezetés minőségirányítás területén játszott kiemelt szerepének tudatában gondoskodik arról, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak.