Minőségpolitika

A STRAVIA Kft. tevékenységi területe a bitumenemulziók gyártása, útépítés és útfenntartás, hidegaszfalt keverék gyártása, csomagolása valamint akkreditált laboratóriuma által végzett bitumenemulziók, aszfaltok és kőanyag halmazok vizsgálata a megállapított módszereknek és a vevők követelményeinek megfelelően. Kiemelkedő fontosságú számunkra a vevő elégedettsége, ezért folyamatosan fejlesztjük a termékeink, szolgáltatásaink minőségét, megbízhatóságát.

Mottónk:

Középpontban a vevő áll.

Ennek megfelelően a kitűzött általános céljaink:

 • vevőink elégedettsége – minden szinten a szervezet tevékenységének középpontjában
 • kölcsönös előnyöket biztosító hosszú távú partneri kapcsolat vevőkkel és beszállítókkal
 • megfelelő képességgel, képzettséggel, gyakorlattal rendelkező elkötelezett munkatársak alkalmazása, a folyamatos képzés biztosítása
 • munkatársaink összehangolt, megfelelően szabályozott tevékenysége
 • tevékenységünk folyamatos figyelemmel kísérése, mérése
 • a nem megfelelőségek hatékony kezelésével a hibák, eltérések csökkentése, megelőzése
 • nemzetközi szabványoknak megfelelő minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése

A céljaink elérésével biztosítjuk a SIKER-t, amely munkatársaink és egyben társaságunk közös sikere is.

A célkitűzéseink elérése érdekében a vezetés az alábbi kötelezettségeket vállalja:

 • Feladatainkat a minőségpolitika szellemében és annak megvalósulása érdekében az irányítási rendszerben rögzített dokumentáció alapján végezzük, melyet minden munkatárssal megismertetünk és számukra hozzáférhetővé teszünk.
 • Vevői kiszolgálására végzett laborvizsgálatok és azok dokumentált eredményei jó szakmai gyakorlattal és minőségben kerülnek elvégzésre
 • Biztosítjuk, hogy a vevői szerződéseinket a jogszabályi és egyéb követelményekben előírtak betartásával, a megfelelő infrastruktúra és személyi erőforrás biztosításával megfelelő minőségben teljesítjük
 • Beszállítóinkat, alvállalkozóinkat meghatározott szempont rendszer alapján kiválasztjuk és azokat teljesítéseik alapján értékeljük
 • a vezetőség biztosítja, hogy a laboratórium és a személyzete pártatlan és mentes mindennemű olyan illetéktelen belső vagy külső kereskedelmi, pénzügyi és más hatástól és befolyástól, amely befolyásolhatja műszaki ítéletalkotását, munkája minőségét
 • a vezetőség biztosítja a vevőinek a bizalmas információkkal és a tulajdonosi jogokkal kapcsolatos védelmét, amelyek az elektronikus tárolással és az eredmények átadásával kapcsolatos védelemre vonatkoznak
 • a laboratórium minőségbiztosítási rendszer garantálja, hogy a laboratórium működése mindenben megfelel a „Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005) című szabvány vonatkozó feltételeinek.
 • A minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak megfelelően fenntartjuk, és eredményességét folyamatosan fejlesztjük

Személyesen elköteleztem magam a fentiek hatékony végrehajtása és folyamatos fejlesztése mellett; és a felső vezetés minőségirányítás területén játszott kiemelt szerepének tudatában gondoskodom arról, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak.
Kiskunhalas, 2011. szeptember 1.

Huszák János

ügyvezető

error: Content is protected !!